Pain-Thing (Progress in work) 2015

Maalaus- ja videoinstallaatio.

Installaatio tutkii liikkuvan ja pysähtyneen-, sekä värillisen ja mustavalkoisen kuvan suhdetta toisiinsa. Maalausten ja videon aiheet kuvaavat kivun roolia ihmisen sisäisessä ja ulkoisessa kehityksessä. Maalausten ja videon ympärille rakennettu kehikko valaistuksineen luo visuaalisen illuusion. Katsojan liikkuessa tilassa näyttää siltä että myös maalaukset liikkuvat. Videoteoksessa ihmiset kulkevat puisten kehysten lävitse, joita Immanuel kannattelee. Kehysten käyttö toisaalta veistoksellisena elementtinä installaatiossa ja toisaalta rekvisiittana videoteoksessa viittaa sekä kehysten rajaavaan että avaavaan laatuun niin taiteessa kuin elämässä yleensä.

 

Maalaus, video ja ideointi: Sampsa Pirtola

Ideointi ja tekninen toteutus: Tim Kowalski

 

Näyttelyt, joissa teos on ollut esillä:  Exhibiting Painting ryhmänäyttely, Kuvataideakatemian Kuva-tila - Helsinki Open Spaces ryhmänäyttely, Kungliga Konsthögskolan - Tukholma
Vår Salong ryhmänäyttely, Prästgården - Hölö/Ruotsi